מנועי דיזל וחטיבות כח

ניסיון מוכח:

מנועי דיזל :
  GM : V71; V92; V63
  Continental : AVDS - 2A/2C, 1790 - 5A/9A
  Cummins : VTA-903
חטיבות כח (150 - 120 כ"ס):
  Mercava : 1; 2; 3
  MLRS  
  M48-A5  
  M60-A3  

תכנון וייצור של תתי המערכות הבאות:

  • פיתוח שטח ובנייה
  • מערכת השתקה
  • מבנה מתקן הבדיקה
  • מערכת דלק
  • מערכת אוויר
  • מערכת חשמל
  • מערכת כיבוי אש
  • מערכת ניטור ובקרה
  • מערכת איסוף נתונים ממוחשבת