טורבו פרופ / טורבו ציר

ניסיון מוכח:

General Electric : סדרת T700/CT7 
Pratt & Whitney : סדרת PT6 
General Electric : סדרת T64
Allison : סדרת 250 
Rolls Royce : סדרת T56
Turbomeca : MAKILA
MTU : Tyne22

תכנון וייצור של תתי המערכות הבאות:

 • פיתוח שטח ובנייה
 • מערכת הפחתת רעש
 • מבנה המתקן
 • מערכת דלק
 • מערכת אוויר
 • מערכת חשמל
 • מערכת כיבוי אש
 • מערכת איסוף נתונים
 • דינמומטרים למהירות גבוהה ונמוכה
 • חדר בקרה
 • מערכת בקרת מנוע / מתקן
 • תיעוד
 • ניהול פרוייקט
 • סקרי תיכון
 • בדיקה וקורלציה
 • הדרכה
 • אחריות
 • ILS