טורבו סילון

ניסיון מוכח:

  Pratt & Whitney : F100 100/200/220/229
  General Electric : F110 100/100A/100B
  General Electric : J79 Series
  Pratt & Whitney : J52 Series
  General Electric : J85 Series
  Honeywell: F124-GA-200

 

תכנון וביצוע של המערכות הבאות:

 • סקר אתר, בנייה, הכנה וסיום
 • מתחם מתקן הבדיקה
 • מערכות סיבוב, הרכבה, הסרה וטיפול במנוע
 • מערכת הפחתת רעש
 • מערכת דחף
 • מערכת דלק
 • מערכת אוויר התנעה
 • מערכת אוויר דחוס
 • מערכת שמן שימור
 • מערכת תקשורת
 • מערכת כיבוי אש
 • מערכת טלוויזיה במעגל סגור ומערכת הקלטה
 • מערכות תאורה (חיצוניות, פנימיות וחירום)
 • מערכת חשמל
 • מערכת מיזוג אוויר
 • שפכים / ביוב
 • חדר בקרה
 • בקרת מנוע / מתקן
 • מכשור קריטי
 • מערכת ניטור ובקרה
 • מערכת איסוף נתונים ממוחשבת