אישורים והסמכות

  • מערכת ניהול איכות מוסמכת ISO-9001:2015 EQ-NET
  • ספק מאושר של חברת פראט וויטני.
  • ספק מאושר של חיל האוויר הישראלי.
  • ספק מאושר של התעשייה האווירית בישראל.
  • מעבדת כיול מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

חיל האוויר


ISO


הסמכת מעבדה